نتايج فرم نظرسنجي جاري:   اگر تاكنون در بورس ايران سهام داشته ايد وضعيت سود وزيان شما چگونه بوده است؟

در 50 %موارد سود ودر 50% موارد زيان
            11 %11 %11 % 11.41 % (38)

در 80 %موارد سود ودر 20% موارد زيان
            6 %6 %6 % 6.61 % (22)

در 60 %موارد سود ودر 40% موارد زيان
            3 %3 %3 % 3.90 % (13)

در 40 %موارد سود ودر 60% موارد زيان
            4 %4 %4 % 4.50 % (15)

در 20 %موارد سود ودر 80% موارد زيان
            7 %7 %7 % 7.21 % (24)

در 90 %موارد سود ودر 10% موارد زيان
            5 %5 %5 % 5.41 % (18)

در 10 %موارد سود ودر 90% موارد زيان
            15 %15 %15 % 15.32 % (51)

همواره سود كرده ام
            9 %9 %9 % 9.91 % (33)

همواره زيان كرده ام
            35 %35 %35 % 35.74 % (119):مجموع آراء 333
شما فقط مجاز به دادن يک راي در روز هستيد

[ رأي دهيد | ديگر نظرسنجي ها ]


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني