تصوير هر گروه


فهرست تازه هاي گروه
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|تازه هاي مشاوره

فهرست اطلاعات

  • مقالات
مباحث مالياتي مربوط به سال1390 و بعد از آن
مباحث مالياتي مربوط به سال1390 و بعد از آن


چرا قانون تجديد ارزيابي دارايي‌ها عمل نمي‌كند؟
اگرچه طرح‌ها و لوايحي كه به‌وسيله دولت يا نمايندگان مردم براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما، پذيرش بسياري از طرح‌ها و لوايح مصوب، در عمل با دشواري‌هايي روبه‌رو است يا اجراي آنها با نتايج مورد انتظار مطابقت ندارد.


حسابرسي مالياتي؛ آري يا خير
رياست كل محترم سازمان امور مالياتي كشور به تازگي طي بخشنامه‌اي ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است.


ماليات و انتخابات
در كارزار رقابت انتخاباتي آمريكا در هفته گذشته مشخص شد كانديداهاي رياست‌جمهوري كداميك قانونمندتر هستند. با توجه به شمار جنبش اعتراض وال‌استريت كه «چرا همگان ماليات نمي‌دهند» و اينكه شركت‌هاي بزرگ و بانك‌ها و پولدارها كمتر از مردم عادي ماليات مي‌دهند موضوع پرداخت ماليات توسط كانديداهاي رياست‌جمهوري به يك بحث داغ تبديل شده است.


فرصت قانوني تجديد ارزيابي براي شركت‌ها
بالاخره آيين‌نامه اجرايي معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 به تصويب هيات وزيران رسيد. به موجب اين آيين‌نامه اجرايي، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجاري هستند، در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي نكرده‌اند، مي‌توانند اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود نمايند و مازاد تجديد ارزيابي را به حساب سرمايه ببرند.


انحراف از استانداردهاي حسابداري؛ فرصت يا تهديد
در اين مقاله، نخست آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور (مصوب هيات وزيران - مورخ 29/8/1390) با استاندارد‌هاي حسابداري ملي مقايسه شده و سپس تاثير آن در وضعيت كنوني شرايط پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي(IFRS) در كشور، مورد بررسي قرار گرفته است.


مسووليت ماموران مالياتي نسبت به گزارش‌ حسابرسي مالياتي
در نوشتاري با عنوان «نقدي بر مقررات مغاير با ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم» كه در روزنامه وزين دنياي اقتصاد به قلم همين نويسندگان به چاپ رسيد، توضيح داده شد كه به موجب ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در تاريخ 27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد،...


نبود وحدت رويه و مشكل تفسير قانون
نبود وحدت رويه و تفاسير شخصي از قوانين همواره يكي از معضلات موجود در ارتباط با يك موضوع واحد بين اشخاص مختلفي است. كه با آن موضوع در ارتباط بوده يا به حسب وظيفه بايد حكمي در ارتباط با آن موضوع ارائه كنند. از جمله مصاديق آن زيان انباشته ناشي از ادغام شركت ها است.


ضرورت شمول جايزه ماده 190 قانون ماليات‌ها به 5درصد علي‌الحساب ماليات مكسوره از موديان
به موجب مفاد ماده 190 قانون ماليات‌هاي مستقيم: «علي‌الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد، موجب تعلق جايزه‌اي معادل يك‌درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد».


معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي در بازار سرمايه
سنا- قانون IRC در آمريكا اجازه مي‌دهد تا هرگونه شناسايي زيان طي يك سال توسط سهامداران حقيقي تا سقف مبلغ 3000 دلار از محل ماليات‌هاي اخذشده از معاملات سهام توسط دولت به آنها بازپرداخت شود». لازم است در مورد اين موضوع يكسري مطالب تكميلي ارائه شود.


توجه به خواسته اصناف در ماليات بر ارزش افزوده
بنكداران بازار پارچه مي‌گويند كه فروش آنها طي فاكتور نسيه است يعني وجه فروش را پس از 3 تا 6 ماه وصول مي‌كنند پس چرا بايد ماليات ارزش افزوده را نقدي و به‌روز پرداخت كنند آنهم روي فاكتور نسيه كه پولش را 6 ماه بعد مي‌گيرند.؟ حرف حق است اما با قانون تطبيق ندارد.


نقدي بر ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم و لزوم تعديل آن
براساس اصلاحيه 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي، ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم به شرح زير به تصويب رسيد: «سازمان حسابرسي، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه ..... در صورت درخواست اشخاص يادشده مكلف‌اند گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم كنند .....»


5درصد ماليات مكسوره و مطالبات سنواتي مردم از سازمان امور مالياتي
طبق ماده 104 قانون ماليات‌ها، پرداخت‌كنندگان وجوه، بابت عمليات پيمانكاري، خدمات، حق‌الزحمه (تقريبا حق‌الزحمه هر نوع خدمات) مكلفند از هر پرداخت صورت‌حساب وضعيت، 5درصد آن را به عنوان ماليات، كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز كنند آنهم بنام صاحب صورتحساب.


بدهي مالياتي مديران سهامدار
اصلاحيه مورخ 27 بهمن‌ماه 1380 در شرايطي تدوين شد كه قرار بود برخي موانع مالياتي كسب و كار در ايران در اين اصلاحيه مرتفع شود. از جمله آنكه سازمان امور مالياتي وفق مقررات ماده 198 قانون ماليات‌هاي مستقيم قبل از اصلاحيه در زمان پرداخت نشدن ماليات قطعي شده بنگاه‌هاي اقتصادي، اقدام به توقيف «مديران سهامدار» و يا «سهامداران مدير» شركت‌ها و همچنين ممنوع‌الخروج كردن آنها وفق ماده 212 قانون ماليات‌ها كند.


سازمان امور مالياتي و تكليف مالايطاق
چندي پيش (21 /03/1390) مقاله ذيل در روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ شد كه مورد استقبال جامعه كار و توليد و به ويژه شركت‌هاي پيمانكاري قرار گرفت.


بيچاره حقو‌ق‌بگيران
قانون ماليات‌هاي مستقيم از سال 1345 تاكنون هميشه يك قرباني ارزان قيمت حاضر و آماده دارد و آن هم حقوق‌بگيران هستند.


چرا برخي از پرداخت ماليات فراري‌اند؟
نسبت 8 درصدي ماليات به توليد ناخالص داخلي و فرار مالياتي، نشاندهنده مشكلات متعدد در روند اخذ ماليات است؛ راه‌حل‌ها و برنامه‌هاي دولت كه در قالب طرح تحول اقتصادي تدوين شده اميد‌ي براي گذر از اين وضعيت است.


سود و كارمزد پرداختي به شركت‌هاي ليزينگ از ديدگاه مالياتي
در حال حاضر بسياري از شركت‌ها دارايي‌هاي ثابت خود را از طريق تسهيلات شركت‌هاي ليزينگ تامين مي‌كنند و از اين بابت با پرداخت سود و كارمزد، متحمل هزينه‌هاي مالي مي‌شوند.


خوداظهاري مالياتي
به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد


نكات اساسي درخصوص ماليات بر درآمد اتفاقي
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين بخش از سلسله دانستني ها سعي خواهيم كرد شما موديان محترم را با مواد مربوط به درآمدهاي اتفاقي قانون ماليات هاي مستقيم آشنا نمائيم


41 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني